Gestructureerde presentaties voor aardrijkskundelessen

Methodologische stappen

Spreek met uw leerlingen af volgens het tijdschema van de klas met behulp van Google Meet. Zorg ervoor dat u regelmatig materiaal op Google Classroom plaatst; het is belangrijk om een routine vast te stellen voor het posten en geven van feedback buiten schooltijd: dit helpt u en uw leerlingen om het werk te organiseren en om de juiste tijd te besteden aan offline activiteiten zonder zich voortdurend verbonden te voelen. 

Introduceer een onderwerp en ontwikkel het via een of twee videolessen met behulp van een door uzelf voorbereide multimediapresentatie als leermiddel. Neem in de eerste les wat tijd om uit te leggen hoe de presentatie effectief werkt bij de behandeling van de inhoud die u onderwijst. Laat de leerlingen bijvoorbeeld zien hoe grafische elementen (kleuren, pijlen) worden gecombineerd met tekst en afbeeldingen; laat hen ook zien hoe de tekst wordt samengevat en hoe de juiste concepten worden benadrukt.

Maak een sjabloon om landen in het Engels (of in een andere vreemde taal) te beschrijven en leg het voor aan de leerlingen. Geef hen huiswerk en vraag hen een land te kiezen en het sjabloon in te vullen met informatie over dat land. Identificeer de informatiebronnen met de leerlingen, door websites en archieven te koppelen binnen uw presentatie en/of de leerlingen een lijst ervan te geven. Vraag hen om hun werkstukken voor de klas te presenteren en vraag de leerlingen om zichzelf te evalueren aan de hand van een beoordelingsschema dat vooraf met hen werd gedeeld.

Beoordeel de projectwerken aan de hand van een rubric die de verschillende vaardigheden omvat die u in de activiteit wilt ontwikkelen (zie hieronder); zorg ervoor dat u de beoordelingscriteria vooraf met de leerlingen deelt.

Het is nuttig om een Google Spreadsheet te uploaden in de Google Classroom en daar een evaluatierubriek in te vullen. Het prestatieniveau en de scores in de rubric kunnen dan worden gebruikt voor de beoordeling van het huiswerk en de toetsen die met de juiste opdracht (optioneel) in de opdrachten worden ingeleverd.

Beoordeling van vaardigheden

De activiteit kan helpen bij het ontwikkelen van disciplinaire vaardigheden, omdat de leerlingen uit zichzelf begrippen over het gekozen onderwerp leren, waardoor ze veel competenties in het onderwerp ontwikkelen.

De activiteit is nuttig voor het ontwikkelen van transversale vaardigheden met betrekking tot de digitale, persoonlijke en culturele competenties. De leerlingen gebruiken hun digitale hulpmiddelen om informatie over verschillende landen te vinden (digitaal, cultureel) en presenteren hun werk voor de klas (persoonlijk). 

Communicatie

Voor deze activiteit kunt u face-to-face communiceren met de leerlingen tijdens de videolessen. Leerlingen kunnen face-to-face met elkaar communiceren tijdens videolessen en met behulp van interactieve leeromgevingen.