Definities

Duur

Concept Toelichting
Een onderwijseenheid

De activiteit kan worden uitgevoerd binnen een uur synchroon onderwijs (één lesuur).

Een week

De activiteit vereist een lesuur en individueel werk buiten de schooltijd.

2 - 4 weken

De activiteit vereist meer lessen (2 tot 10) en individueel werk; dat kan een "didactische eenheid" worden genoemd.

4 - 12 weken

De activiteit vereist meerdere lessen (meer dan 10) en individueel werk; men zou kunnen spreken van een "didactische module".

Leermiddelen

Concept Toelichting
Digitale boeken
Digitale versies van tekstboeken die aan studenten worden voorgelegd of beschikbaar zijn
Digitale teksten
Teksten die door de leerkracht en/of door de leerlingen via een digitaal hulpmiddel worden voorbereid en/of gedeeld met of zonder gebruik van afbeeldingen
Multimediapresentaties
Presentaties voorbereid en/of gedeeld via een digitaal hulpmiddel waarin tekst en afbeeldingen, tekst en video's, tekst en geluid (of andere combinaties) worden gecombineerd, voorbereid door de leerkracht en/of door de leerlingen

Toetsen

Concept Toelichting
Huiswerk of projectwerk van leerlingen

De leerkracht beoordeelt het werk dat de leerling individueel of in een groep heeft gemaakt. De vorm van het werk kan geheel of gedeeltelijk door de leerling worden bepaald. De inhoud van het werk vormt een verder inzicht in een onderwerp dat tijdens de les(sen) is behandeld.

Schriftelijke online toets

De leerkracht legt een toets voor via een online toetsplatform of stuurt een document; de leerlingen moeten meerkeuzevragen en/of open vragen beantwoorden.

Mondeling online interview

De leerkracht interviewt één leerling tegelijk via een videoconferentiesoftware of in aanwezigheid.