Strukturirane prezentacije za nastavu geografije

Metodološki koraci

Sastanite se sa svojim učenicima prema rasporedu nastave koristeći Google Meet. Obavezno redovito objavljujte materijale na Google Učionici; važno je uspostaviti rutinu za objavljivanje i davanje povratnih informacija izvan školskog vremena: to pomaže vama i vašim učenicima u organizaciji rada i ostavlja vam dovoljno vremena za izvanmrežne aktivnostimi bez osjećaja stalne povezanosti.

Predstavite temu i razvijte je kroz jednu ili dvije video lekcije koristeći multimedijsku prezentaciju koju ste sami pripremili kao izvor učenja. Ostavite malo vremena u prvoj lekciji za objašnjavanje kako prezentacija učinkovito funkcionira u obradi sadržaja koji podučavate. Na primjer, pokažite učenicima način na koji se grafički elementi (boje, strelice) kombiniraju s tekstom i slikama; pokažite im i kako sažeti tekst i istaknuti odgovarajuće pojmove.

Pripremite predložak za opis zemalja na engleskom (ili na drugom stranom jeziku) i prezentirajte ga učenicima. Zadajte im domaću zadaću i zamolite ih da odaberu državu i ispune predložak s podacima o njoj. Identificirajte izvore informacija s učenicima, povezujući web stranice i repozitorije unutar svoje prezentacije i/ili dajući učenicima njihov popis. Tražite ih da predstave svoje radove pred razredom, a zatim zamolite učenike da sami sebe procijene koristeći sustav ocjenjivanja koji ste im prethodno podijelili.

Ocijenite projektne radove kroz rubriku koja pokriva različite vještine koje želite razviti u aktivnosti (vidi dolje); pobrinite se da unaprijed podijelite s učenicima kriterije ocjenjivanja.

Korisno je podijeliti Google Spreadsheet u Google Učionicu i u skladu s tim ispuniti rubriku ocjenjivanja. Razina uspješnosti i rezultati navedeni u rubrici mogu se zatim koristiti za procjenu domaće zadaće i testova poslanih pomoću odgovarajuće naredbe (izborno) u zadacima.

Procjena vještina

Aktivnost može pomoći u razvoju disciplinskih vještina, jer učenici sami uče pojmove o odabranoj temi, razvijajući mnoge kompetencije u predmetu.

Aktivnost je korisna za razvoj transverzalnih vještina povezanih s digitalnim, osobnim i kulturnim kompetencijama. Učenici koriste svoje digitalne alate kako bi saznali informacije o različitim zemljama (digitalne, kulturne) i predstavili svoj rad pred razredom (osobne). 

Komunikacija

Za ovu aktivnost možete komunicirati s učenicima licem u lice tijekom videolekcija. Učenici mogu komunicirati jedni s drugima licem u lice tijekom video lekcija i korištenjem interaktivnih okruženja za učenje.