Geschiedenis met online hulpmiddelen

Methodologische stappen

Plan uw didactische activiteit op voorhand. Zet elke week activiteiten in de Moodle (of andere virtuele leeromgeving) van de school en vraag de leerlingen om het de volgende week te doen. Controleer het dan en geef feedback aan de leerlingen; voor feedback op hun werk is het beter om dezelfde leeromgeving te gebruiken als communicatiekanaal.

Gebruik een open collaboratief bord zoals Padlet, een woordwolk generator zoals Wordart en een online foto-editor zoals Pizap om de activiteit te ondersteunen. Ze kunnen thuis gratis worden gebruikt, maar ze kunnen ook moeilijk te gebruiken zijn voor leerlingen met speciale behoeften zonder ondersteuning, dus zorg ervoor dat ze een voorafgaande training krijgen. De interactie tussen leerling(en) en hulpmiddelen kan nuttig zijn om de kennis over de in de klas bestudeerde begrippen te versterken: neem de nodige tijd, één tot twee uur, om de interface en het uiterlijk ervan te koppelen aan de aanwezigheid, de positie en de hiërarchie van sleutelwoorden en beelden.

Leg de geschiedenis uit van de eerste expeditie rond de wereld door Ferdinand Magellan, aan de hand van de digitale versie van uw tekstboek en andere door u voorbereide digitale teksten met een ruim gebruik van afbeeldingen. Onderzoek de verschillende aspecten van de expeditie: de route, de bezochte plaatsen, de gebeurtenissen, enz.

Vraag elke leerling om deel te nemen aan de zoektocht door gebruik te maken van de hierboven vermelde repositories en tools, en dit uit te leggen aan de rest van de klas.

Beoordeling van vaardigheden

Vaardigheden en kennis van leerlingen met speciale behoeften vereisen misschien verdere ondersteuning en training vooraf, vooral omdat de digitale kloof hen harder treft, wat betreft het effectieve gebruik van zowel software als hardware. Bovendien kan het moeilijker zijn om te weten of zij op afstand iets geleerd hebben.

Toch is de activiteit nuttig voor de ontwikkeling van transversale vaardigheden op het gebied van digitale vaardigheden, burgerschap en ondernemerschap.

Communicatie

Voor deze activiteit kunt u met de leerlingen communiceren via de schoolmail, door middel van gedeelde documenten of via vragenlijsten. Leerlingen kunnen met elkaar communiceren via de schoolmail, de instant messaging service binnen videogesprekken en de sociale netwerken (WhatsApp, Facebook, Twitter, enz.).