Oorlog in de kunst

Methodologische stappen

Kies in de geschiedenis- of kunstles een historische conflictperiode (bijvoorbeeld de 2e WO) en maak een presentatie op Flipgrid over hoe kunst wordt gemaakt of hoe een bepaald onderwerp wordt voorgesteld in twee vijandige landen (bijvoorbeeld: Duitsland, Engeland). Publiceer verschillende kunstwerken op de Flipgrid en vraag de leerlingen om hun opmerkingen te posten over de verschillen die ze identificeren met betrekking tot uw presentatie en start een discussie. Maak een Kahoot quiz om het begripsniveau van de leerlingen te evalueren.

Verdeel de klas in groepen van twee leerlingen per groep en vraag hen om een historische periode te kiezen met een bepaalde oorlog (het kan nuttig zijn om vooraf een lijst op te stellen).

De leerlingen moeten twee tegengestelde landen van deze oorlog kiezen en onderzoeken hoe de oorlog wordt voorgesteld en vergelijken. Toon hen repositories zoals Google Arts & Culture en Wikimedia Commons om dit te doen.

Vraag hen een specifiek kunstwerk te kiezen en uit te leggen waarom oorlog volgens hen op die manier wordt weergegeven.

Vraag hen hun persoonlijke mening te geven, wat zij van dit kunstwerk vinden, of het artistiek goed of slecht is, de verwijzing naar de oorlogscontext, naast andere bijzondere opmerkingen die u in uw presentatie hebt toegelicht.

Vraag hen een video te maken om hun werk voor te stellen; zorg voor een structuur voor de inhoud: lengte (aantal dia's), beelden (analoog of symbolisch), sleutelwoorden (concepten die u wilt dat ze onthouden), enz. De leerlingen kunnen hulpmiddelen zoals Genially, Powtoons of Animaker gebruiken om hun presentaties te maken.

Beoordeling van vaardigheden

Gebruik een rubric om hun presentaties, hun argumenten, het niveau van de behandeling van het onderwerp en het niveau van hun samenwerking te beoordelen. Zorg ervoor dat u de beoordelingscriteria vooraf met de leerlingen deelt, in het bijzonder die welke betrekking hebben op de ontwikkeling van transversale competenties zoals samenwerking in een groep of andere die minder verband houden met de evaluatie van inhoudelijke kennis. U kunt de leerlingen ook het werk van hun medeleerlingen laten beoordelen, naast uw beoordeling.

Communicatie

Laat leerlingen hun manier van communiceren kiezen. Het kan hun favoriete sociale mediakanaal zijn.