Πόλεμος στις τέχνες

Μεθοδολογικά βήματα

Στο μάθημα της ιστορίας ή της τέχνης, επιλέξτε μια ιστορική περίοδο σύγκρουσης (π.χ. τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο) και κάντε μια παρουσίαση στο Flipgrid σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας της τέχνης ή τον τρόπο αναπαράστασης ενός συγκεκριμένου θέματος σε δύο εχθρικές χώρες (π.χ. Γερμανία, Αγγλία). Δημοσιεύστε διαφορετικά έργα τέχνης στο Flipgrid και ζητήστε από τους μαθητές να δημοσιεύσουν τα σχόλιά τους σχετικά με τις διαφορές που εντοπίζουν σε σχέση με την παρουσίασή σας και ξεκινήστε μια συζήτηση. Δημιουργήστε ένα κουίζ Kahoot για να αξιολογήσετε το επίπεδο κατανόησης των μαθητών.

Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των δύο μαθητών και ζητήστε τους να επιλέξουν μια ιστορική περίοδο με έναν συγκεκριμένο πόλεμο (μπορεί να είναι χρήσιμο να προετοιμάσετε εκ των προτέρων έναν κατάλογο).

Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν δύο αντίπαλες χώρες αυτού του πολέμου και να ερευνήσουν πώς αναπαρίσταται ο πόλεμος και να τον συγκρίνουν. Δείξτε τους αποθετήρια όπως το Google Arts & Culture και το Wikimedia Commons για να το κάνουν αυτό.

Ζητήστε τους να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο έργο τέχνης και να εξηγήσουν γιατί πιστεύουν ότι ο πόλεμος αναπαρίσταται με αυτόν τον τρόπο.

Ζητήστε τους να καταθέσουν την προσωπική τους άποψη, τι πιστεύουν για το συγκεκριμένο έργο τέχνης, αν είναι καλλιτεχνικά καλό ή κακό, την αναφορά του στο πλαίσιο του πολέμου, μεταξύ άλλων ιδιαίτερων παρατηρήσεων που έχετε εξηγήσει στην παρουσίασή σας.

Ζητήστε τους να δημιουργήσουν ένα βίντεο για να παρουσιάσουν το έργο τους- φροντίστε να δώσετε μια δομή για το περιεχόμενο: διάρκεια (αριθμός διαφανειών), εικόνες (αναλογικές ή συμβολικές), λέξεις-κλειδιά (έννοιες που θέλετε να θυμούνται), κ.λπ. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία όπως το Genially, το Powtoons ή το Animaker προκειμένου να δημιουργήσουν τις παρουσιάσεις τους.

Αξιολόγηση δεξιοτήτων

Χρησιμοποιήστε έναν κανόνα για να αξιολογήσετε τις παρουσιάσεις τους, τα επιχειρήματά τους, το επίπεδο κάλυψης του θέματος και το επίπεδο της συνεργασίας τους. Φροντίστε να μοιραστείτε με τους μαθητές εκ των προτέρων τα κριτήρια αξιολόγησης, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με την ανάπτυξη οριζόντιων ικανοτήτων, όπως η συνεργασία σε μια ομάδα ή άλλα που σχετίζονται λιγότερο με την αξιολόγηση της γνώσης του περιεχομένου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους μαθητές να αξιολογήσουν την εργασία των συμμαθητών τους, εκτός από τη δική σας αξιολόγηση.

Επικοινωνία

Αφήστε τους μαθητές να επιλέξουν τον τρόπο επικοινωνίας τους. Μπορεί να είναι το κανάλι κοινωνικής δικτύωσης που προτιμούν.