De Kleine Prins boekenclub

Methodologische stappen

 • Presenteer in een les (1 leereenheid) een algemene beschrijving van het boek De Kleine Prins. De presentatie kan worden gegeven tijdens een les in aanwezigheid of via een videoconferentieplatform (Meet, Zoom). Leg het groepswerk en de legpuzzelstructuur ervan uit: de leerlingen worden verdeeld in groepen van vier personen; elke groep gaat een deel van het boek uitdiepen (5-6 hoofdstukken per groep); elke leerling krijgt een bepaalde taak binnen zijn groep. Door de legpuzzelstructuur moeten de leerlingen zowel werken in de groep die ze per hoofdstuk toegewezen krijgen als in de groep die gevormd wordt door degenen die dezelfde taak hebben. Vraag de leerlingen aan het eind van de les om het boek binnen een week te lezen.
 • Vorm in de tweede les groepjes van vier leerlingen, wijs de leerlingen de verschillende taken toe en herzie de puzzelstructuur. De vier taken, die elk aan één lid van de groep worden toegewezen, zijn:
  1. Per hoofdstuk (minstens) één betekenisvolle illustratie aanleveren en deze delen op een digitaal samenwerkingsbord (Padlet, Miro, Mural);
  2. Een samenvatting (bijv. 800 tekens) van het hoofdstuk te maken op een digitaal gedeeld document;
  3. De gevoelens van de lezer in elk hoofdstuk verwoorden en op een mindmap schrijven ( Cmap Tools);
  4. De verschillende personages in elk hoofdstuk beschrijven en op een mindmap schrijven ( Cmap Tools).
 • Tegen de derde les hebben de leerlingen het boek al gelezen en vermoedelijk hun eigen taak uitgevoerd. Als u op afstand lesgeeft, verdeel ze dan in subzalen die u kunt bedienen met een videoconferentietool (Zoom, Teams werken hier goed voor). In elk sublokaal komen leerlingen met dezelfde taak samen, presenteren en bespreken hun werk en verzamelen dat in één gedeeld document of collaboratief bord (Padlet, Miro, Mural). De output van deze les zijn vier verschillende werken (één voor elke taak) die het hele boek "verticaal" bestrijken. Elke leerling kan verbanden leggen tussen wat hij/zij heeft gevonden in het deel waaraan hij/zij heeft gewerkt, binnen een bredere analyse die het hele boek omvat.
 • In de vierde les komen de groepen bijeen in subzalen volgens de hoofdstukken die hen zijn toegewezen, en elk lid brengt in de groepen de bevindingen in van de afzonderlijke opdrachten die in de vorige les voor het hele boek zijn ontwikkeld. De output van deze laatste les/vergadering is een multimediapresentatie (bijv. op Genially) die u gaat beoordelen, voor het aan de groep toegewezen deel.

Beoordeling van vaardigheden

Gebruik een rubric om hun presentaties, de afzonderlijke taken, de mate van dekking van het onderdeel en de mate van hun samenwerking te beoordelen. Zorg ervoor dat u de beoordelingscriteria vooraf met de leerlingen deelt, in het bijzonder die welke betrekking hebben op de ontwikkeling van transversale competenties, zoals samenwerking in een groep of andere die minder verband houden met de evaluatie van inhoudelijke kennis. 

Leerlingen ontwikkelen disciplinaire vaardigheden en kennis voor taal, literatuur en kunst. De puzzelstructuur helpt hen om disciplinaire vaardigheden te integreren met competenties voor een leven lang leren, zoals samenwerking, organisatie en communicatie.

Communicatie

Videoconferenties met breakout rooms. E-mail. Messenger.
Buiten schooltijd kunnen leerlingen communiceren via de sociale media van hun voorkeur.