Λέσχη βιβλίου Ο Μικρός Πρίγκιπας

Μεθοδολογικά βήματα

 • Παρουσιάστε σε ένα μάθημα (1 διδακτική ενότητα) μια γενική περιγραφή του βιβλίου Ο Μικρός Πρίγκιπας. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος παρουσία ή μέσω μιας πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (Meet, Zoom). Εξηγήστε την ομαδική εργασία και τη δομή του παζλ της: οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων- κάθε ομάδα θα εμβαθύνει σε ένα μέρος του βιβλίου (5-6 κεφάλαια κάθε ομάδα)- κάθε μαθητής θα έχει ένα συγκεκριμένο έργο μέσα στην ομάδα του. Η δομή του παζλ απαιτεί από τους μαθητές να εργάζονται τόσο στην ομάδα που τους έχει ανατεθεί ανά κεφάλαια όσο και στην ομάδα που αποτελείται από εκείνους που έχουν την ίδια εργασία. Στο τέλος του μαθήματος, ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν το βιβλίο μέσα σε μία εβδομάδα.
 • Στο δεύτερο μάθημα, σχηματίστε ομάδες των τεσσάρων μαθητών, αναθέστε στους μαθητές τις διαφορετικές εργασίες και αναθεωρήστε τη δομή του παζλ. Τα τέσσερα καθήκοντα, που ανατίθενται το καθένα σε ένα μόνο μέλος της ομάδας, είναι τα εξής:
  1. Να παρέχουν (τουλάχιστον) μία ουσιαστική εικονογράφηση ανά κεφάλαιο και να τη μοιράζονται σε ψηφιακό πίνακα συνεργασίας (Padlet, Miro, Mural);
  2. Να κάνουν μια περίληψη (π.χ. 800 χαρακτήρες) του κεφαλαίου σε ένα ψηφιακό κοινό έγγραφο,
  3. Να εκφράσουν τα συναισθήματα του αναγνώστη σε κάθε κεφάλαιο και να τα καταγράψουν σε έναν χάρτη νου ( Cmap Tools);
  4. Να περιγράψει τους διαφορετικούς χαρακτήρες σε κάθε κεφάλαιο και να τους γράψει σε έναν χάρτη νου ( Cmap Tools).
 • Μέχρι το τρίτο μάθημα, οι μαθητές θα έχουν ήδη διαβάσει το βιβλίο και υποτίθεται ότι θα έχουν κάνει τη δική τους εργασία. Κατά τη διδασκαλία εξ αποστάσεως, χωρίστε τους σε επιμέρους αίθουσες που μπορείτε να ελέγξετε με το εργαλείο τηλεδιάσκεψης (τα Zoom, Teams λειτουργούν καλά για αυτό). Σε κάθε υπο-δωμάτιο, οι μαθητές με την ίδια εργασία θα συναντηθούν, θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τις εργασίες τους και θα τις συγκεντρώσουν σε ένα ενιαίο κοινόχρηστο έγγραφο ή συνεργατικό πίνακα (Padlet, Miro, Mural). Τα αποτελέσματα αυτού του μαθήματος είναι τέσσερα διαφορετικά έργα (ένα για κάθε εργασία) που καλύπτουν "κάθετα" ολόκληρο το βιβλίο. Κάθε μαθητής είναι σε θέση να ορίσει τις σχέσεις των όσων βρήκε στο μέρος που εργάστηκε, μέσα σε μια ευρύτερη ανάλυση που περιλαμβάνει ολόκληρο το βιβλίο.
 • Στο τέταρτο μάθημα, οι ομάδες συγκεντρώνονται σε υπο-δωμάτια ανάλογα με τα κεφάλαια που τους έχουν ανατεθεί και κάθε μέλος φέρνει στις ομάδες τα ευρήματα των επιμέρους εργασιών που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο μάθημα για ολόκληρο το βιβλίο. Το αποτέλεσμα αυτού του τελευταίου μαθήματος/συνάντησης είναι μια παρουσίαση πολυμέσων (π.χ. στο Genially) που θα αξιολογήσετε, για το μέρος που έχει ανατεθεί στην ομάδα.

Αξιολόγηση δεξιοτήτων

Χρησιμοποιήστε έναν κανόνα για να αξιολογήσετε τις παρουσιάσεις τους, τις επιμέρους εργασίες, το επίπεδο κάλυψης του μέρους και το επίπεδο της συνεργασίας τους. Φροντίστε να μοιραστείτε εκ των προτέρων με τους μαθητές τα κριτήρια αξιολόγησης, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με την ανάπτυξη οριζόντιων ικανοτήτων, όπως η συνεργασία σε μια ομάδα ή άλλα που σχετίζονται λιγότερο με την αξιολόγηση της γνώσης του περιεχομένου. 

Οι μαθητές αναπτύσσουν πειθαρχικές δεξιότητες και γνώσεις για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και τις τέχνες. Η δομή του παζλ τους βοηθά να ενσωματώσουν τις πειθαρχικές δεξιότητες με ικανότητες δια βίου μάθησης, όπως η συνεργασία, η οργάνωση και η επικοινωνία.

Επικοινωνία

Βιντεοδιασκέψεις με αίθουσες διαλείμματος. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αγγελιοφόρος.
Εκτός σχολικού ωραρίου, οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προτιμούν.