Književni klub Mali princ

Metodološki koraci

 • Predstavite u lekciji (1 nastavna jedinica) opći opis knjige Mali princ. Prezentacija se može održati tijekom učioničke nastave ili putem videokonferencijske platforme (Meet, Zoom). Objasnite grupni rad i njegovu strukturu slagalice: učenici će biti podijeljeni u grupe od četiri osobe; svaka grupa će dublje istražiti dio knjige (5-6 poglavlja svaka grupa); svaki učenik će imati određeni zadatak unutar svoje grupe. Struktura slagalice zahtijeva od učenika rad u skupini koja im je dodijeljena po poglavljima i u skupini koju čine oni koji imaju isti zadatak. Na kraju lekcije, učenici trebaju pročitati knjigu unutar jednog tjedna.
 • U drugoj lekciji formirajte grupe od četiri učenika, dodijelite učenicima različite zadatke i ponovite strukturu slagalice. Četiri zadatka, svaki dodijeljen jednom članu grupe, su:
  1. Izraditi (barem) jednu smislenu ilustraciju po poglavlju i podijeliti je na digitalnoj ploči za suradnju (Padlet, Miro, Mural);
  2. Izraditi sažetak (npr. 800 znakova) poglavlja u zajedničkom digitalnom dokumentu;
  3. Izraziti osjećaje čitatelja u svakom poglavlju i upisati ih u mentalnu mapu ( Cmap Tools);
  4. Opisati različite likove u svakom poglavlju i upisati ih u mentalnu mapu ( Cmap Tools).
 • Do trećeg sata učenici će već pročitati knjigu i vjerojatno napraviti svoj zadatak. Dok poučavate na daljinu, podijelite ih u sobe koje možete kontrolirati pomoću alata za videokonferencije (Zoom, Teams sobe dobro funkcioniraju). U svakoj sobi studenti s istim zadatkom sastaju se, prezentiraju i raspravljaju o svojim radovima te ih skupljaju u jedan zajednički dokument ili suradničku ploču (Padlet, Miro, Mural). Rezultati ove lekcije su četiri različita rada (jedan za svaki zadatak) koji pokrivaju cijelu knjigu "vertikalno". Svaki učenik može definirati odnose onoga što je pronašao u dijelu na kojem je radio unutar šire analize koja obuhvaća cijelu knjigu.
 • U četvrtoj lekciji grupe se sastaju u sobama prema poglavljima koja su im dodijeljena, a svaki član u grupu donosi nalaze pojedinačnih zadataka razvijenih u prethodnoj lekciji za cijelu knjigu. Rezultat ove posljednje lekcije/sastanka je multimedijska prezentacija dodijeljenog zadatka (npr. na Geniallyju) koju ćete vrednovati.

Procjena vještina

Koristite rubriku za procjenu njihovih prezentacija, pojedinačnih zadataka, razine pokrivenosti zadanog dijela i razine njihove suradnje. Pobrinite se da unaprijed podijelite s učenicima kriterije ocjenjivanja, posebno one koji se odnose na razvoj transverzalnih kompetencija, kao što je suradnja u grupi ili druge kompetencije koji su manje povezane s vrednovanjem znanja o sadržaju. 

Učenici razvijaju disciplinarne vještine, jezična znanja te znanja o književnosti i umjetnosti. Struktura slagalice omogućuje integriraciju disciplinarnih vještina s kompetencijama cjeloživotnog učenja kao što su suradnja, organizacija i komunikacija.

Komunikacija

Videokonferencije sa sobama za izdvojene skupine. E-mail. Glasnik.
Izvan školskog vremena učenici mogu komunicirati putem društvenih medija koje preferiraju.