Ορισμοί

Διάρκεια

Έννοια Επεξήγηση
Μία διδακτική ενότητα
Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός μιας ώρας σύγχρονης διδασκαλίας (ένα μάθημα).
Μία εβδομάδα
Η δραστηριότητα απαιτεί ένα μάθημα και ατομική εργασία που πρέπει να γίνει εκτός σχολικού ωραρίου.
2 - 4 εβδομάδες
Η δραστηριότητα απαιτεί περισσότερα μαθήματα (2 έως 10) και ατομική εργασία- μπορεί να αναφέρεται ως "διδακτική ενότητα".
4 - 12 εβδομάδες
Η δραστηριότητα απαιτεί αρκετά μαθήματα (περισσότερα από 10) και ατομική εργασία- μπορεί να αναφέρεται ως "διδακτική ενότητα".

Μαθησιακοί πόροι

Έννοια Επεξήγηση
Ψηφιακά βιβλία
Ψηφιακές εκδόσεις διδακτικών βιβλίων που υποβάλλονται ή είναι διαθέσιμα στους φοιτητές
Ψηφιακά κείμενα
Κείμενα που προετοιμάζονται και/ή διαμοιράζονται μέσω ενός ψηφιακού εργαλείου από τον εκπαιδευτικό και/ή τους μαθητές με ή χωρίς χρήση εικόνων
Παρουσιάσεις πολυμέσων
Παρουσιάσεις που προετοιμάζονται ή/και διαμοιράζονται μέσω ψηφιακού εργαλείου που συνδυάζει κείμενο και εικόνες, κείμενο και βίντεο, κείμενο και ήχο (ή άλλους συνδυασμούς), που προετοιμάζονται από τον εκπαιδευτικό ή/και από τους μαθητές

Δοκιμασίες

Έννοια Επεξήγηση
Εργασία ή σχέδιο εργασίας των μαθητών
Ο δάσκαλος αξιολογεί την εργασία που έχει κάνει ο μαθητής ατομικά ή ομαδικά. Η μορφή της εργασίας μπορεί να αποφασιστεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από τον μαθητή. Το περιεχόμενο της εργασίας αντιπροσωπεύει μια περαιτέρω κατανόηση ενός θέματος που διδάχθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος (των μαθημάτων).
Γραπτή διαδικτυακή εξέταση
Ο εκπαιδευτικός είτε υποβάλλει ένα τεστ μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας εξέτασης είτε αποστέλλει ένα έγγραφο- οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου.
Προφορική διαδικτυακή συνέντευξη
Ο καθηγητής παίρνει συνέντευξη από έναν μαθητή κάθε φορά μέσω λογισμικού τηλεδιάσκεψης ή δια ζώσης.