Ερωτήσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια λίστα με λογισμικά και διαδικτυακές εφαρμογές για τη δημιουργία και υποβολή ερωτηματολογίων και τεστ και για τη διαχείριση και αξιολόγηση των απαντήσεων.

Λογότυπο Όνομα Περιγραφή

Έρευνες, κουίζ και ερωτηματολόγια με διαδραστικές παρουσιάσεις.

Έρευνες, κουίζ και ερωτηματολόγια με διαδραστικές παρουσιάσεις.

Έρευνες, κουίζ και ερωτηματολόγια με διαδραστικές παρουσιάσεις, που διακρίνονται από τη χρήση στοιχείων παιχνιδιού.

Έρευνες, κουίζ και ερωτηματολόγια με διαδραστικές παρουσιάσεις.

Εργαλείο της Google για έρευνες, κουίζ και ερωτηματολόγια.

Έρευνες, κουίζ και ερωτηματολόγια.

Έρευνες, κουίζ και ερωτηματολόγια.

Έρευνες, κουίζ και ερωτηματολόγια.