Συνεργασία και συζήτηση

Εδώ μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο εργαλείων για τη συνεργασία και τη συζήτηση μεταξύ των μαθητών.

Λογότυπο Όνομα Περιγραφή

Πίνακας συνεργασίας για ομαδικές εργασίες, ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο για τη συλλογή και δημοσίευση υλικού μελέτης.

Συνεργατικός πίνακας για ομαδικές εργασίες, σχεδιαστής μαθημάτων για εκπαιδευτικούς.

Συνεργατικός πίνακας για ομαδικές εργασίες, σχεδιαστής μαθημάτων για εκπαιδευτικούς.

Πίνακας συνεργασίας για ομαδικές εργασίες, ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο για τη συλλογή και δημοσίευση υλικού μελέτης.

Πλατφόρμα για τη διαχείριση συζητήσεων.