Εικόνες

Διαδραστικός ταξιδιωτικός οδηγός

Methodological steps Design an activity that spans across geography and communication. This implies that you can decide which side to focus more on, and whether to support more the knowledge of geographical notions or the development of communication and graphics skills. Begin with an analysis of the study resources that you use in an ordinary […]

Διαδραστικός ταξιδιωτικός οδηγός Read More »

Χρήση βιβλίων για έμπνευση στα γλωσσικά μαθήματα

Methodological steps Use digital tools to enrich the experience of learning notions and developing competencies related to reading. Assign a book to read individually and use online video lessons to check comprehension and to develop competencies. Make sure the book is available to every student: you can provide a backup copy in an easily readable

Χρήση βιβλίων για έμπνευση στα γλωσσικά μαθήματα Read More »

Ομιλητικές και ψηφιακές ικανότητες για τη διαφήμιση

Methodological steps Design an activity about the advertisement of a product. The aim is to make students learn the use of a short, captivating and striking type of communication by choosing the right words and phrases.  Ask them to conceive the proper context for their product, and to place it on a media support that

Ομιλητικές και ψηφιακές ικανότητες για τη διαφήμιση Read More »

Κοινωνικοπολιτική ανάλυση για την ισότητα των φύλων

Methodological steps Choose a socio-political topic relevant to students, such as gender equality and the serious consequences, in developed and undeveloped countries, of its non-compliance; then ask students to collect information about it. Be sure to specify what you ask the students to search for. For example, ask them to search in which countries women

Κοινωνικοπολιτική ανάλυση για την ισότητα των φύλων Read More »

Συνεργατικές περιστρεφόμενες παρουσιάσεις

Methodological steps Organise the teaching activity on different levels. Use a presentation document that is not too long (12 slides) with extensive use of images, as a home study guide. Depending on your digital and communication competence, you may use either Google Slides (easier to create and to share) or Canva (more complex but also

Συνεργατικές περιστρεφόμενες παρουσιάσεις Read More »

Έρευνα και σχεδιασμός

Methodological steps Organise the teaching activity as an individual search, by students, of innovative materials for clothing aimed at participating in a national competition. Request as delivery the design of the garment most suited to the material used. Then ask the students for an in-depth study of the nature of the new materials studied and

Έρευνα και σχεδιασμός Read More »