Ψηφιακά βιβλία

Ιστορία με διαδικτυακά εργαλεία

Methodological steps Plan your didactic activity in advance. Every week, put activities in the Moodle (or other virtual learning environment) of the school and ask the students to do it by the next week. Then check it and return feedback to the students; for feedback on their works, it’s better to use the same learning […]

Ιστορία με διαδικτυακά εργαλεία Read More »

Έρευνα και σχεδιασμός

Methodological steps Organise the teaching activity as an individual search, by students, of innovative materials for clothing aimed at participating in a national competition. Request as delivery the design of the garment most suited to the material used. Then ask the students for an in-depth study of the nature of the new materials studied and

Έρευνα και σχεδιασμός Read More »