Uloga fotografije u današnjem društvu

Metodološki koraci

Aktivnost započnite anketom o ulozi i važnosti fotografije u svakodnevnom životu mladih. Za izradu ankete možete koristiti Microsoft ili Google Forms (pogledajte "pitanja" stanice alata) za izradu ankete. Ukratko raspravite rezultate ankete.

Analizirajte s učenicima jednu umjetničku fotografiju po izboru, usmjeravajući na konkretne likovne elemente. Možete koristiti koristiti Google Arts & Culture ili Wikimedia Commons, a za objašnjenje neku od platformi za videokonferencije (Zoom, Teams i sl.).

Uputite učenike na kratki video o povijesnom razvoju fotografije (npr. Povijest fotografije u 5 minuta). Tijekom gledanja videa učenici trebaju zapisati ključne riječi. Napravite tablicu u Mentimetru ili nekom drugom digitalnom alatu i zamolite učenike da dopune tablicu s prednostima i nedostacima digitalne fotografije u odnosu na analognu fotografiju.

Nakon što završe, dajte im vremena za kratku raspravu o rezultatima. Podijelite učenike u četiri grupe (možete otvoriti zasebni Google dokument za svaku grupu). Postavite svakoj skupini jedno istraživačko pitanje: Je li uloga fotografa u današnjem digitalnom dobu podcijenjena? Dopušta li analogna fotografija eksperimentiranje i kreativnost? Je li uloga dokumentarističke, umjetničke i komercijalne fotografije jednako važna u današnjem društvu? i Što je utjecalo na povratak i primjenu starih fotografskih tehnika u suvremenom vremenu? Učenici samostalnim istraživanjem i analizom podataka donose zaključke kojima će odgovoriti na istraživačko pitanje. Možete odrediti i konkretne postupke ili smjernice koje će učenici slijediti tijekom istraživanja, te sastavnice i razine ostvarenosti kriterija vrednovanja. Rezultate istraživanja prezentiraju u obliku istraživačkog plakata ili videa (mogu koristiti digitalni alat Canva, Piktochart i sl.).

Po završetku istraživanja učenici mogu objaviti svoje radove u zajedničkoj virtualnoj učionici, gdje će ih i međusobno vrednovati prema prethodno dogovorenim i pripremljenim kriterijima.

Procjena vještina

Istraživačkim učenjem ostvaruje se međusobna suradnja među učenicima, razvijaju organizacijske vještine, sposobnost pronalaženja i obrade podataka, kritičko mišljenje, kao i sposobnost analize i zajedničkoga izvođenja zaključka.

Učenici oblikuju argumentirani vlastiti stav o fotografiji kao mediju koji utječe na svakodnevni život čovjeka. S obzirom na to da je fotografija danas svima dostupan medij, „instant-proizvod“ koji nastaje jednim „klikom“, istraživanjem starih fotografskih tehnika, analizom umjetničke fotografije, usporedbom analogne i digitalne fotografije i ostalim aktivnostima mijenja se i razvija učenička percepcija fotografije kao prikaza vizualne stvarnosti.

Komunikacija

Komunicirajte s učenicima putem videokonferencije (Zoom, Teams i sl.), zajedničke virtualne učionice ili zajedničkih dokumenata. Učenici mogu komunicirati jedni s drugima koristeći zajedničke dokumente, društvene mreže (WhatsApp, Facebook, Twitter, itd.) ili putem videokonferencije.