Definicije

Trajanje

Koncept Obrazloženje
Jedna nastavna jedinica

Aktivnost se može izvoditi unutar jednog sata sinkrone nastave (jedan školski sat).

Jedan tjedan

Aktivnost zahtijeva jedan sat i individualni rad izvan nastavnog vremena.

2 - 4 tjedna

Aktivnost zahtijeva nekoliko sati (2 do 10) i individualni rad; što moglo bi se nazvati "didaktičkom jedinicom".

4 - 12 tjedana

Aktivnost zahtijeva više sati (više od 10) i individualni rad; što bi se moglo nazvati "didaktičkim modulom".

Obrazovni materijali

Koncept Obrazloženje
Digitalne knjige
Digitalne verzije udžbenika dostavljene ili dostupne učenicima
Digitalni tekstovi
Tekstovi koje su učitelj i/ili učenici pripremili i/ili podijelili putem digitalnog alata sa ili bez upotrebe slika
Multimedijske prezentacije
Prezentacije pripremljene i/ili podijeljene putem digitalnog alata koji kombinira tekst i slike, tekst i videozapise, tekst i zvuk (ili daljnje kombinacije), koje su pripremili nastavnici i/ili učenici

Testovi

Koncept Obrazloženje
Domaća zadaća učenika ili rad na projektu

Nastavnik ocjenjuje rad učenika samostalno ili u skupini. Učenik može djelomično ili sam u cijelosti odlučiti o obliku rada. Sadržaj rada predstavlja daljnji uvid u temu koja se obrađuje tijekom lekcije/lekcija.

Pisani online test

Nastavnik daje test putem internetske platforme za vrednovanje ili šalje dokument; učenici moraju odgovoriti na pitanja višestrukog izbora i/ili otvorena pitanja.

Online usmeno ispitivanje

Nastavnik ispituje jednog po jednog učenika putem softvera za videokonferenciju ili uživo.