Sastanak

Ovdje možete pronaći popis glavnog softvera i web-aplikacija za upravljanje vašim lekcijama i sastancima na mreži.

Logo Ime Opis

Google alat za video konferencije.

Video konferencije.

Microsoftov alat za video konferencije.

Video konferencije.

Video konferencije.