Virtualna povijest glazbe

Metodološki koraci

Pripremite svoje aktivnosti učenja na daljinu istraživanjem digitalnih alata koji bi mogli najbolje odgovarati sadržaju lekcije i vašem stavu/stilu poučavanja; snimite svoje lekcije ili kraće isječke kako biste studentima pružili video resurse za proučavanje i integraciju sinkrone lekcije.

Obratite pozornost na to da se u nastavi na daljinu može obraditi mnogo manje gradiva, a potrebno je više podjela tema i manjih dijelova gradiva.

  • Povedite učenike u virtualni posjet muzeju violine u Cremoni. Možete pregledavati službenu stranicu Muzeja ili se možete osloniti na online alate kao što su https://www.violinteachingresources.com/ i stranica Google Arts & Culture. Nakon posjeta podijelite ih u grupe od tri ili četiri učenika.
  • Zadajte im istraživački zadatak u obliku pitanja ili izazova: moraju istražiti i saznati koji je i zašto najuspješniji proizvođač iz Cremone među slavnim graditeljima violina kao što su Stradivari, Amati ili Guarneri. To će povećati njihov angažman i znatiželju.
  • Zamolite učenike da naprave prezentaciju o svom istraživanju. Moraju dogovoriti tjedne sastanke na mreži pomoću Google Meeta za suradnju i izradu prezentacije. Mogu snimati video zapise svojih prezentacija. Snimač videozaslona kao što je proširenje za Chrome Screen Recorder može vam pomoći u tome.
  • Zamolite ih da to predstave razredu tijekom video lekcije na Meetu; obavijestite ih unaprijed da će ocjenjivati ​​prezentaciju svih putem Google Form obrasca. Obavezno unaprijed podijelite s učenicima kriterije ocjenjivanja i pokažite im sam obrazac.

Može biti korisno podijeliti Google Spreadsheet u Google Učionici i ispuniti rubriku ocjenjivanja u skladu s tim, uzimajući u obzir ono što želite ocijeniti.

Procjena vještina

Aktivnost može pomoći u razvoju disciplinarnih i transverzalnih vještina povezanih s digitalnim, osobnim i kulturnim kompetencijama jer se radi o nečemu što se od učenika obično ne traži, a samim time i razvija nove kompetencije.

Komunikacija

Za ovu aktivnost možete komunicirati s učenicima uglavnom licem u lice tijekom video lekcija i korištenjem interaktivnih okruženja za učenje. Učenici mogu komunicirati jedni s drugima licem u lice tijekom video lekcija i korištenjem interaktivnih okruženja za učenje.