Logos, etos i patos u raspravi

Metodološki koraci

Uvod u temu traje prva dva sata nastave kako bi se pojasnila važnost dobrog argumentiranja i kritičkog mišljenja u svakodnevnom životu i u akademskoj zajednici. Identificirajte različite vrste argumenata, pokažite neke primjere dobrih i loših argumenata i potaknite učenike da učine isto. Mogu prezentirati vlastite primjere u grupama ili parovima te ih objaviti u Padletu ili bilo kojem drugom kanalu komunikacije.

Zatim napravite tri heterogene grupe i dajte učenicima jasne upute za izvođenje ove aktivnosti (Zoom, Google Meet, Skype). Skupinama će biti dane tri različite teme koje se odnose na retorička sredstva, na primjer, pozivanje na racionalnost publike (logos), pozivanje na emocije i moral (ethos i pathos), te uobičajene logičke pogreške i ravila ponašanja. Pružite detaljne upute zajedno s materijalima, web stranicama za istraživanje i kriterijima ocjenjivanja za formativno ocjenjivanje. Nakon što podijele svoje prezentacije, morat će testirati svoje vršnjake kroz kvizove kao što su Kahoot ili Socrative, a sve će nadzirati i pregledavati učitelj.

Završna faza je sama debata. Odaberite temu prema svom nastavnom sadržaju. Predstavite temu koristeći multimedijske prezentacije i dopustite učenicima da izaberu afirmativnu ili negativnu stranu. Ako je potrebno, upotrijebite jednostavan upitnik Google/Microsoft Forms. Dajte učenicima tjedan dana da se pripreme za debatu unutar svojih timova i pošaljite im kratak vodič o tome kako koristiti debatni alat Kialo. Također, kriterije ocjenjivanja predstaviti kroz rubrike. Nakon rasprave upotrijebite izvješće iz alata kao potporu sumativnoj procjeni.

Procjena vještina

Aktivnost promiče sposobnost kritičkog razmišljanja kod učenika i raspravu s vjerodostojnim dokazima. Sudjelovanje u raspravi potiče učenike na pretraživanje, provjeravanje i vrednovanje argumenata te prevladavaju osobne predrasude i pristranosti. Osim toga, debate potiču apstraktno razmišljanje, građanstvo i bonton, jasnoću, organiziranost, uvjeravanje, javno govorenje, timski rad i suradnju.

Komunikacija

Komunicirajte s učenicima koristeći dijeljene dokumente (Microsoft Teams) i licem u lice tijekom videolekcija. Učenici mogu komunicirati jedni s drugima koristeći uslugu razmjene trenutnih poruka u video pozivima, dijeljenim dokumentima, društvenim mrežama (WhatsApp, Facebook, Twitter itd.), videokonferencijama (Zoom, Teams ili slično) ili dijeljenoj virtualnoj učionici.