Strani jezik kroz kvizove

Metodološki koraci

Osmislite aktivnost za poučavanje futura za učenike 8. razreda. Kako biste najbolje isplanirali i osmislili aktivnost, napravite analizu potreba u obliku upitnika, zamolite učenike da ga ispune, zatim pripremite online lekcije ili aktivnosti prema rezultatima dobivenim iz upitnika. To će vam omogućiti u prilagodbi sadržaja kognitivnim stilovima učenika. Možete koristiti predložak „formativnog testa” koji nudi platforma Kahoot kako biste izradili učinkovit test.

Transformirajte nastavu: umjesto sadržaja u nizu predavanja izvedenih kroz verbalnu ilustraciju sa ili bez integracije udžbenika, učenicima ponudite PowerPoint prezentaciju koju sami pripremite. Pritom obratite pozornost na dvanaest principa multimedijskih prezentacija koje je naveo Richard E. Mayer. Svakako ubacite neke online vježbe i videozapise kako biste integrirali didaktički sadržaj. Koristite alate kao što su Genially, Animaker ili Powtoons kako biste omogućili zabavnu prezentaciju.

Zatim, kako biste izvršili točnu procjenu, pripremite kviz pomoću internetskog alata kao što je Wordwall, Kahoot, Socrative ili Quizizz, koji učenici mogu izvesti kao internetsku igru ​​s tipičnim elementom gamificiranog okruženja za testiranje, kao što su boje, rezultati, traka napretka itd. Imajte na umu da su Kahoot, Quizizz i Socrative u potpunosti kompatibilni s virtualnim okruženjima kao što je Google Učionica.

Prije ocjenjivanja rezultata, obavezno podijelite s učenicima putem virualnog okružja za učenje kriterije ocjenjivanja. U Google Učionici možete to učiniti dodavanjem rubrike u “zadatak”, nakon što ste ga pročitali i objasnili učenicima.

Procjena vještina

Aktivnost može pomoći u razvijanju disciplinarnih vještina, budući da je veliki broj učenika koji su pristupili online testu pokazao zadovoljavajući rezultat.

Aktivnost je korisna za razvoj transverzalnih vještina povezanih s digitalnim i osobnim kompetencijama; to je zbog činjenice da je, budući da se glavni cilj aktivnosti temelji na nastavnim aspektima nastave, aktivnost uglavnom iz nacionalnog kurikuluma; dodatne transverzalne vještine kao što su građanstvo ili poduzetničke kompetencije zahtijevaju daljnji razvoj i drugačiju organizaciju.

Komunikacija

Za ovu aktivnosti komunikaciju s učenicima možete ostvariti putem interaktivnih okruženja za učenje. Učenici mogu međusobno komunicirati koristeći zajedničke dokumente i koristeći društvene mreže (WhatsApp, Facebook, Twitter itd.).