Književnost s različitim stilovima učenja

Metodološki koraci

Osmislite aktivnost za razumijevanje teksta. 

Započnite ovu aktivnost kratkim videozapisom (npr. video lekcijom na TEDed-u) ili prezentacijom kratke priče i njezinog autora; cilj je dati opći pregled gradiva koje će čitati. Koristite Padlet kako bi učenici izrazili svoja očekivanja na temelju uvoda, pružajući jasne kriterije o značajkama koje moraju istaknuti.

Pošaljite učenicima kratku priču u digitalnom i audio formatu; dajte im tjedan dana za čitanje i slušanje priče. Nakon što pročitaju priču, igraju escape room (Thinglink, One Note). Organizirajte raspravu o najvažnijim elementima priče (likovima, radnji, žanru itd.). Podijelite učenike u male heterogene skupine (s obzirom na spol, izvedbu, interese...) i predstavite im nekoliko različitih izbora za izradu vlastitog pregleda kratke priče. Na primjer, mogu napraviti crtani film (MakeBeliefsComix ili bilo koji drugi), ili mogu igrati uloge i snimiti scenu iz priču (Windows Movie Maker više nije podržan, potražite druge uređivače videa na stranici "korisni alati"), ili mogu napraviti Canva poster ili audio intervju s nekim od glavnih likova.

Podijelite rubrike ocjenjivanja i tražite ih da vrednuju jedni druge (vršnjačko ocjenjivanje). Učitelj također daje povratnu informaciju kroz iste rubrike.

Na kraju, ispitajte učenike putem vođenog pisanog online testa kao završne aktivnosti; za to ih tražite pisani sažetak ili izvješće o digitalnom alatu (Wizer – MOOC Modul 2). Putem alata učenici također mogu dati svoje povratne informacije o cijeloj aktivnosti.

Procjena vještina

Ova aktivnost razvija znanja i vještine, znanja su specifična za predmet – domaća ili strana književnost – ali su vještine međupredmetne, posebice jezična pismenost i digitalne kompetencije. Postoji veliki izbor aktivnosti koje procjenjuju tijek nastavne jedinice, od formativnih do sumativnih, koje uključuju učenike u procjenu samih sebe i jedni drugih. 

Komunikacija

Komunicirajte s učenicima licem u lice tijekom videolekcija (koristeći Zoom, Teams, Meet). Učenici mogu komunicirati jedni s drugima koristeći uslugu razmjene trenutnih poruka u video pozivima, dijeljenim dokumentima i društvenim mrežama (WhatsApp, Facebook, Twitter itd.).