Logos, ethos en pathos bij debatteren

Methodologische stappen

Introduceer het onderwerp in de eerste twee lesuren om het belang van een goed argument en kritisch denken in het dagelijks leven en in de academische wereld te verduidelijken. Identificeer verschillende soorten argumenten, toon enkele voorbeelden van goede en slechte argumenten en moedig de leerlingen aan hetzelfde te doen. Ze kunnen hun eigen voorbeelden in groepen of paren presenteren en ze posten in Padlet of een ander communicatiekanaal.

Maak vervolgens drie heterogene groepen en geef de leerlingen duidelijke instructies voor het uitvoeren van deze activiteit (Zoom, Google Meet, Skype). De groepen krijgen drie verschillende onderwerpen met betrekking tot retorische middelen, bijvoorbeeld een beroep op de rationaliteit van het publiek (logos), een beroep op emotie en moraliteit (ethos en pathos), en gemeenschappelijke logische drogredenen en etiquette. Geef gedetailleerde instructies samen met materiaal, websites om te onderzoeken en evaluatiecriteria voor formatieve beoordeling. Nadat ze hun presentaties hebben gedeeld, zullen ze hun peers moeten testen door middel van quizzen zoals Kahoot of Socrative, allemaal gecontroleerd en beoordeeld door de leerkracht.

De laatste fase is het debat zelf. Kies een onderwerp op basis van uw curriculaire inhoud. Presenteer het onderwerp met behulp van multimediapresentaties en laat de leerlingen de positieve of negatieve kant kiezen. Gebruik eventueel een eenvoudige Google/Microsoft Formulier vragenlijst. Geef leerlingen een week de tijd om het debat binnen hun teams voor te bereiden en stuur een korte handleiding over het gebruik van de debattool Kialo. Presenteer ook evaluatiecriteria via rubrics. Gebruik na het debat het verslag van de tool ter ondersteuning van de summatieve beoordeling.

Beoordeling van vaardigheden

De activiteit bevordert het vermogen van leerlingen om kritisch te redeneren en te argumenteren met geloofwaardig bewijsmateriaal. Deelname aan een debat dwingt leerlingen om argumenten te zoeken, te inspecteren en te evalueren, en persoonlijke vooroordelen en vooroordelen te overwinnen. Bovendien bevorderen debatten abstract denken, burgerschap en etiquette, duidelijkheid, organisatie, overtuigingskracht, spreken in het openbaar, teamwerk en samenwerking.

Communicatie

Communiceer met leerlingen via gedeelde documenten (Microsoft Teams) en face-to-face tijdens videolessen. Leerlingen kunnen met elkaar communiceren via de instant messaging service in videogesprekken, gedeelde documenten, sociale netwerken (WhatsApp, Facebook, Twitter, etc), videoconferenties (Zoom, Teams of vergelijkbaar), of een gedeeld virtueel klaslokaal.