Atomi i molekule

Metodološki koraci

Izradite nastavnu jedinicu/jedinicu za učenje u svom virtualnom okruženju za učenje (npr. Google Učionica) o povijesti teorije atoma.

Započnite s nekim aktivnostima za probijanje leda, poput gledanja kratkog videa kako biste privukli pozornost učenika i motivirali učenike za određenu temu; cilj je pobuditi njihovu znatiželju o tome, stoga pažljivo odaberite odgovarajući video s YouTubea ili TedED-a (ili drugih izvora).

Dodijelite učenicima tekstualni dokument za individualno čitanje ili podcast, koji je od pomoći SEN učenicima, putem online platforme kao što je Spreaker ili Spotify.

Pomozite učenicima u jednostavnom ponovljanju sadržaja, čak i usmeno. Ako su navikli na to, možete ih tražiti da naprave mentalnu mapu pomoću alata kao što je iMindMap ili da naprave vremensku crtu o povijesti otkrića i evoluciji teorije atoma koristeći interaktivni slikovni online alat kao što je Thinglink ili Genially koji dopušta izradu multimedijskih vremenskih linija.

Tražite ih da zapišu 5 pitanja na temelju sadržaja koji ste dodijelili; pitanja se trebaju koristiti u Kahootu kao formativno ocjenjivanje za provjeru razumijevanja teme. Igrajte Kahoot u razrednoj grupi i pomozite učenicima ponoviti sadržaj.

Praktična aktivnost: tražite učenike da koriste mrežni simulator za kemiju poput Phet simulacija. Pokažite ga učenicima (10 minuta), a zatim ih zamolite da ga sami koriste.

Pripremite Padlet tražeći od učenika komentare o eksperimentu koji se održava u simulatoru. Pomozite učenicima kod samoocjenjivanja kako biste provjerili trebaju li dodatni materijal ili ponavljanje.

Podijelite s učenicima kriterije ocjenjivanja koristeći mrežu the Classroom grid.

Upotrijebite drugi alat za pripremu sumativnog testa (pobrinite se da ponudite razne stavke, u rasponu od T/F, višestrukog izbora, popunjavanja praznina, kratkih odgovora,...), poput Socrativea na primjer.

Dajte povratne informacije učenicima.

Procjena vještina

Ova aktivnost razvija znanja i vještine, znanja su specifična za predmet, ali su vještine međupredmetne, posebice one digitalne. Postoji velik izbor aktivnosti koje procjenjuju tijek nastavne jedinice, od formativnih do sumativnih. Svrha simulatora je studentima dati predodžbu o praktičnom iskustvu, iako u digitalnom obliku.

Komunikacija

Ova aktivnost nudi sinkronu komunikaciju (mrežni sastanci za izgradnju znanja i vještina) gdje učenici i nastavnici surađuju i asinkronu komunikaciju (i za individualni rad i rad s kolegama) gdje se studenti imaju priliku prisjetiti koraka na svom putu poučavanja/učenja .