Συνάντηση

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα κυριότερα λογισμικά και διαδικτυακές εφαρμογές για τη διαχείριση των μαθημάτων και των συναντήσεών σας στο διαδίκτυο.

Λογότυπο Όνομα Περιγραφή

Εργαλείο της Google για βιντεοδιασκέψεις.

Βιντεοδιασκέψεις.

Το εργαλείο της Microsoft για τηλεδιασκέψεις.

Βιντεοδιασκέψεις.

Βιντεοδιασκέψεις.