Korištenje knjiga kao inspiracija na tečajevima jezika

Metodološki koraci

  • Koristite digitalne alate za obogaćivanje iskustva učenja pojmova i razvoja kompetencija vezanih uz čitanje. Dodijelite knjigu za individualno čitanje i koristite online video lekcije za provjeru razumijevanja i razvijanje kompetencija. Pobrinite se da knjiga bude dostupna svakom učeniku: možete osigurati sigurnosnu kopiju u lako čitljivom formatu kao što je pdf putem web repozitorija kao što je Wikisource.org ili Archive.org. Omogućite njegovu zvučnu verziju kako biste zadovoljili potrebe učenika s posebnim obrazovnim potrebama.
  • Tražite učenike da pročitaju dio knjige (npr. jednu trećinu), a zatim provjerite njihovo razumijevanje sadržaja, vokabular i gramatiku putem Kahoot testa; možete upotrijebiti Kahootov predložak "formativnog testa" kako biste ga lakše izradili. Umetnite značajne slike u svoj Kahoot test i koristite ih kao rekvizite za najspecifičnija pitanja vokabulara.
  • Kada učenici završe s čitanjem knjige, zamolite ih da ispune Padlet svojim mišljenjima o različitim likovima. Možete ih dodati kao suradnike istog Padleta (koji se može dijeliti putem virtualnog okruženja za učenje kao što je Google Učionica), dodijeliti svakom učeniku lik i zatim ih tražiti da kratko izraze mišljenje o njihvom ponašanju, stavovima, vrijednostima itd. Ova im aktivnost pomaže razvijati vještine argumentirane debate.
  • Kao završnu prezentaciju, pokažite im neke repozitorije za besplatne fotografije i slike kao što je tražilica Creative Commons, odjeljak Creative Commons na Flickru, Archive.org, Wikimedia Commons itd., i zamolite ih da naprave kratku multimedijsku prezentaciju na Genially ili Powtoons – ne dulju od 10 slajdova – za sažetak knjige uz pomoć smislenih slika, ključnih riječi i vokabulara.

Procjena vještina

Učenici razvijaju disciplinarne vještine i znanja za jezik, književnost i umjetnost. 

Cjeloživotna komunikacijska kompetencija razvija se i kroz aktivnosti raspravljanja o likovima i sažimanja sadržaja knjige.

Komunikacija

Video konferencije. E-mail. Glasnik.

Izvan školskog vremena učenici mogu komunicirati putem svojih omiljenih društvenih medija i putem školske e-pošte.