Interaktivni turistički vodič

Metodološki koraci

  • Osmislite aktivnost koja obuhvaća geografiju i komunikaciju. To podrazumijeva da možete odlučiti na koju ćete se stranu više fokusirati i hoćete li više podržati poznavanje geografskih pojmova ili razvoj komunikacijskih i grafičkih vještina.
  • Započnite s analizom materijala za učenje koje koristite u običnoj lekciji. Učenicima možete podijeliti pdf verziju udžbenika geografije i zamoliti ih da istaknu strukturu poglavlja o određenoj zemlji ili regiji. Cilj je saznati koje kategorije čine opis geografske cjeline: položaj, granice, mora, planine, rijeke, klima, gradovi, gospodarstvo itd. Ovu analizu možete napraviti na kraju predavanja o državi ili regiji koju ilustrirate tijekom video lekcije na Webexu ili Zoomu. Ne zaboravite zapisati kategorije u dokument koji se dijeli putem suradničke ploče kao što su Miro ili Padlet ili putem okruženja za učenje poput Moodlea ili Google Učionice.
  • Podijelite učenike u skupine i dodijelite istu temu (država ili regija) svim skupinama. Zamolite ih da slijede strukturu sadržaja koji ste prethodno analizirali i podijelili s njima; također od njih zahtjevajte kombinaciju različitih materijala u svakom poglavlju: dio teksta, video, određenu količinu slika. Navedite spremišta za korištenje: pogledajte ovu stranicu kako biste pronašli korisne veze (pregledajte ove kategorijeokruženje, slike, predmeti učenja). Ovo vam omogućuje istu vrstu sadržaja za procjenu. Također ih tražite da pripaze na grafiku i ključne riječi te napravite rubrike kako bi učenici znali koji će se pokazatelji vrednovati.

Procjena vještina

Ova aktivnost razvija znanja i vještine, odnosno, znanja specifična za geografiju, ali su vještine međupredmetne, posebice komunikacijske i digitalne. Procjena se oslanja na zajedničke rubrike. Pokazatelji su ključni jer mogu usmjeriti pažnju s aktivnosti vrednovanja geografskih pojmova na promatranje kompetencija za cjeloživotno učenje koje se razvijaju tom aktivnošću.

Komunikacija

Ova aktivnost nudi sinkronu komunikaciju (mrežni sastanci za izgradnju znanja i vještina) gdje učenici i nastavnici rade na općoj strukturi prezentacije, i asinkronu komunikaciju (za individualni rad i rad s kolegama) kada nastavnik dodjeljuje dokumente i daje specifične povratne informacije i kada se učenici sastanu online ili u prisutnosti izvan školskog vremena.