Διαδραστικά βίντεο και πραγματικές ιστορίες

Μεθοδολογικά βήματα

Ζητήστε από τους μαθητές να πραγματοποιήσουν μια σύγκριση μεταξύ δύο χωρών (π.χ. της Γερμανίας και της Ιταλίας)- στηριχτείτε στις συλλογές κειμένων και εικονογραφικών πηγών της Historiana ως πηγή μαθησιακού υλικού (μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο των αποθετηρίων μαθησιακών αντικειμένων εδώ).

Επιλέξτε ένα βίντεο για να το παρακολουθήσετε μαζί με τους μαθητές- ίσως θελήσετε να το επεξεργαστείτε εκ νέου μέσω ενός λογισμικού για διαδραστικά βίντεο (π.χ. PlayPosit) προκειμένου να το προσαρμόσετε στο διδακτικό σας ύφος, να προσθέσετε περαιτέρω πληροφορίες μέσω λεζάντων, να το περικόψετε αν χρειάζεται και να κάνετε ερωτήσεις ή να εγείρετε συζητήσεις σχετικές με το πλαίσιο της τάξης.

Το βίντεο μπορεί να είναι μια σατιρική ανάλυση των πιο απαραίτητων αγαθών κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας: ζυμαρικά και χαρτί υγείας. Συνδέστε το βίντεο με κάποιο περαιτέρω προβληματισμό σχετικά με το ρόλο που έπαιξαν τα τρόφιμα σε περιόδους κρίσης, μέσω της ανάλυσης των ιστορικών εγγράφων που προσφέρει η ευρωπαϊκή πύλη. Κοιτάξτε τα βιβλία μαγειρικής του πολέμου και συγκρίνετε τα με το πρόσφατο ηλεκτρονικό βιβλίο "Μαγειρική της αντίστασης".

Στο τέλος της έρευνας, χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες, ζητήστε τους να επιλέξουν μια συνταγή από τα παλιά βιβλία και να την ετοιμάσουν στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, κάθε μαθητής της ομάδας καταγράφει ένα βήμα της συνταγής, και στη συνέχεια συγκεντρώνουν τα μεμονωμένα βίντεο μαζί για να δημιουργήσουν ένα πλήρες βίντεο της συνταγής. Οι μαθητές θα πρέπει επίσης να πάρουν συνεντεύξεις από παππούδες ή άλλους ηλικιωμένους για να καταγράψουν παρόμοιες καταστάσεις σε προβληματικές εποχές και να τις συγκρίνουν με τις δικές τους εμπειρίες. Αυτό το μέρος της δραστηριότητας την καθιστά πιο κατάλληλη και για νεότερους μαθητές.

Μαζί με τους μαθητές, συν-αξιολογήστε την εργασία των ομάδων με βάση έναν κοινό κανόνα.

Αξιολόγηση δεξιοτήτων

Η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις πειθαρχικές όσο και τις εγκάρσιες συνιστώσες, που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας: δεξιότητες επικοινωνίας στη δεύτερη γλώσσα, γνώσεις για τα θέματα και κοινωνικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της στάσης και της προθυμίας των μαθητών για εποικοδομητική αλληλεπίδραση.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τους μαθητές χρησιμοποιώντας την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων σε βιντεοκλήσεις, μέσω κοινών εγγράφων και πρόσωπο με πρόσωπο κατά τη διάρκεια μαθημάτων βίντεο.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω κοινών εγγράφων, πρόσωπο με πρόσωπο κατά τη διάρκεια των βιντεομαθημάτων και χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα (WhatsApp, Facebook, Twitter κ.λπ.).