Geschiedenis via gedeelde documenten

Methodologische stappen

Ontwerp: geef een onderzoeksopdracht over Europa in de vroege Middeleeuwen en definieer de analyseonderwerpen, zoals de chronologie van de belangrijkste historische gebeurtenissen; de verandering van het landschap, de economie en de instellingen; de samenleving en het dagelijks leven.

Geef nauwkeurige instructies voor het uitvoeren van de activiteit. Hoe gedetailleerder de instructies zijn, hoe lager de leeftijd van de betrokken leerlingen kan zijn.

Deel met de leerlingen de criteria voor de vorming van werkgroepen, het onderwerp, de methoden en de website voor het onderzoek, de te gebruiken instrumenten, de methoden voor het delen van documenten. Deel ook de evaluatiecriteria. Stuur de instructies via de virtuele klas.

Organisatie: verdeel de leerlingen in kleine heterogene groepen die elk het onderwerp ontwikkelen in een coöperatieve leermodus, gebruik makend van online onderwijsmiddelen (Google Maps, Open Street Map en Google Earth om specifieke plaatsen te bestuderen), conceptuele kaarten bouwen (bijvoorbeeld met C-Maps) om informatie te verwerken en spreadsheets gebruiken om grafieken te maken met gegevensverwerking.

Realisatie en ontwikkeling: tijdens het afstandsonderwijs komt elke groep samen in een speciale "ruimte" die u zelf hebt gecreëerd (u kunt Google Meet gebruiken) en voert het werk uit op een of meer documenten die tussen de afzonderlijke elementen van de groep en u worden gedeeld (Google Drive).

Aangezien Google Meet een hulpmiddel is dat de leerlingen niet in hun dagelijks leven (na schooltijd) gebruiken, kunt u er ook voor kiezen hen de vrijheid te laten om de media te gebruiken waaraan zij de voorkeur geven. Dit kan de deelname en samenwerking bevorderen. Aan het einde van de activiteiten (8 uur) presenteert elke groep het werk aan de hele klas in videoconferentie (Google Meet). Na de presentatie van de leerlingen kan elke groep een test voorbereiden voor het publiek met behulp van digitale leermiddelen zoals Kahoot, Quizizz, Socrative om te controleren of hun klasgenoten de presentatie hebben gevolgd of begrepen. 

Merk op dat het totale aantal uren en bijgevolg het aantal lessen kan variëren, afhankelijk van het niveau van de leerlingen.

Beoordeling van vaardigheden

Met een evaluatie van de taken van de leerlingen, uitgevoerd als projectwerk en blootgesteld aan de klas, kunt u nagaan hoe de activiteit zowel disciplinaire als transversale vaardigheden ontwikkelt. Door uw aanwijzingen en suggesties te volgen, hebben de leerlingen hun kennis opgebouwd door informatie te vinden en problemen op te lossen. Bovendien zullen ze actief met elkaar hebben samengewerkt en ook op eigen initiatief tot originele oplossingen zijn gekomen.

Communicatie

Communiceer met leerlingen via gedeelde documenten en face-to-face tijdens videolessen. Leerlingen kunnen met elkaar communiceren via de instant messaging service in videogesprekken, gedeelde documenten en sociale netwerken (WhatsApp, Facebook, Twitter, enz.).