17 - 18 ετών

Λόγος, ήθος και πάθος στη συζήτηση

Methodological steps Introduce the topic in the first two hours of teaching in order to clarify the importance of a good argument and critical thinking in everyday life and in academic courses. Identify different types of argument, show some examples of good and bad arguments and encourage students to do the same. They can present […]

Λόγος, ήθος και πάθος στη συζήτηση Read More »

Το ρωμαϊκό θέατρο του Orange

Methodological steps Spend two hours for the first online lesson. Explain in the class language the specificities and differences between the Greek and Roman theatre, through the use of a PowerPoint presentation realised by yourself and referring to the Art History textbook. Please note that to engage students, you can use a more interactive tool

Το ρωμαϊκό θέατρο του Orange Read More »

Μικτή μάθηση για προφορικές παρουσιάσεις

Methodological steps Set up this activity as a communication workshop for students who need to prepare for their final exam (grade 12th). The activity works best as part of the school’s program for developing transversal competencies and career orienteering (in the Italian school system, PCTO), as a path carried out in collaboration with professionals and

Μικτή μάθηση για προφορικές παρουσιάσεις Read More »