Περιβάλλον

Εδώ μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο με πλατφόρμες Εικονικού Μαθησιακού Περιβάλλοντος για εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Λογότυπο Όνομα Περιγραφή

Εικονικό μαθησιακό περιβάλλον για εξ αποστάσεως διδασκαλία και για την ανταλλαγή μαθημάτων και υλικού.

Σχεδιαστής μαθημάτων για εκπαιδευτικούς.

Εικονικό μαθησιακό περιβάλλον Google για εξ αποστάσεως διδασκαλία και για διαμοιρασμό μαθημάτων και υλικού.

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και εικονικό μαθησιακό περιβάλλον για εξ αποστάσεως διδασκαλία και για διαμοιρασμό μαθημάτων και υλικού.