Ιστορία μέσω κοινόχρηστων εγγράφων

Methodological steps Design: assign a research task on Europe in the early Middle Ages, defining the topics of analysis, such as the chronology of major historical events; the change of the landscape, economy and institutions; society and daily life. Give precise instructions for carrying out the activity. The more detailed the instructions are, the lower […]

Ιστορία μέσω κοινόχρηστων εγγράφων Read More »